Skara E-Sport

Regler vid deltagande i av Skara E-Sport annordnade event

  1§ Samtliga av Skara E-Sports event är drogfria (inkluderat alkohol).

  2§ Förstörelse samt stöld är strikt förbjudet och polisanmäls.

  3§ Trakasseri är strikt förbjudet.

  4§ Övriga lagbrott som inte redan nämnts är strikt förbjudna och polisanmäls.
  5§ Det är strikt förbjudet att använda otillåtna hjälpmedel vid tävlingar som arrangeras av Skara E-Sport. Otillåtna hjälpmedel inkluderar men är inte begränsat till mjukvara som ändrar spelet i fråga på ett sådant sätt att det påverkar spelarens prestation och framgång i spelet. (vid osäkerhet kontakta ansvarig arrangör för tävlingen i fråga). Om det uppdagas att deltagare använt otillåtna hjälpmedel under tävling kommer deltagaren att uteslutas från turneringen och priser som erhållits från tävlingen kan komma att krävas tillbaka.

  6§ I sammanhang där deltagarens agerande, enligt arrangör (Crew), kan anses störa eventets aktivitet ska agerandet upphöra på begäran av Crew.

  7§ I sammanhang där deltagarens agerande, enligt arrangör (Crew), på annat sätt än tidigare beskrivits kan anses förstöra upplevelsen för andra/någon annan deltagare ska agerandet upphöra på begäran av Crew.
 

  • Arrangörerna (Crew) förbehåller sig rättan att utesluta deltagare från eventet vid regelbrott. Om deltagaren inte är myndig kontaktas vårdnadshavare och ombeds hämta deltagaren från eventet.

  • Skara E-Sports styrelseledamot förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar vid regelbrott. Om deltagaren inte är myndig kontaktas även vårdnadshavare och får en förklaring kring situationen.

  • En deltagare som utesluts ur Skara E-Sports evenemang har inte rätten att återfå kostnaden för deltagande av evenemang eller andra avgifter som tillkommer i samband med evenemang.

IMG_5177_edited.jpg
IMG_5197_edited.jpg