Skara E-Sport

Skara E-Sport värnar om varje människas rätt till integritet och denna gdpr är en beskrivning och ett kvitto på hur Skara E-Sport använder medlemmarnas data.

Skara E-Sport insamlar namn, personnummer (4 sista ej nödvändigt), adress, mejl samt telefonnummer av alla medlemmar. Informationen är tillgänglig föreningen 1 år och tas sedan bort om det inte förnyas varje nytt kalenderår. Skara E-Sport använder uppgifterna från sina medlemmar för att dela med "Studieförbundet vuxenskolan" samt förbundet "ViUnga". Läs mer om deras villkor här. Skara E-Sport kan också komma att dela information om sina medlemmar med Skara kommun. Representanten för Skara kommun får då skriva på ett sekretess kontrakt med krav på att inte dela vidare Skara E-Sport medlemmars data i andra fall än vad som är nödvändigt för kommunens verksamhet. Dokumentet förvaras på en molnlagring som endast Skara E-Sports styrelse har tillgång till. När ny styrelse väljs så ändras inloggningsuppgifterna till molnet.

 

Vid event kan foton och videos spelas in på deltagare och om deltagarna inte själva aktivt uttryckt att de inte vill vara med på videos och foton så kan dessa användas av Skara E-Sport till, exempelvis men inte begränsat till, marknadsföring. Videos samt foton förvaras på en molnlagring som endast Skara E-Sports styrelse har tillgång till. När ny styrelse väljs så ändras inloggningsuppgifterna till molnet.

 

Om polis begär uppgifter om medlemmar så ges dessa ut till polis. I andra fall än de som nämnts ovan så gäller sekretess på medlemmarnas information och delas därav inte vidare till andra ändamål.

IMG_5225.JPG